2022. március 13. taggyűlés

 A Balatonedericsi Horgász Egyesület évi rendes taggyűlése,

  1. március 13-án 09:00-órai kezdettel kerül megrendezésre.

A taggyűlésre, az elnökség nevében tisztelettel meghívom!

Balatonedericsi Művelődési ház nagyterme. Balatonederics Kossuth L. u. 67

A megjelenés minden egyesületi tag számára kötelező!

Alapszabály 7§ Tagok jogai és kötelezettségei.4.) bek. / c. Az egyesületi tagok kötelesek az egyesület munkájában és a taggyűlésen részt venni.”

Határozatképtelenség esetén a taggyűlést változatlan napirenddel és ugyanazon a helyszínen, 2022. március 19-én 09:00 órai kezdettel ismételten összehívom! Az újonnan összehívott taggyűlés a megjelentek számától függetlenül, határozatképes!

Napirendi pontok:

  • Elnöki megnyitó.
  • Meghívott vendégek tájékoztatója.
  • Elnöki beszámoló az egyesület 2021. évi tevékenységéről.
  • 2022-es költségvetési tervezet ismertetése.
  • 2021-es gazdasági beszámoló.
  • Ellenőrző bizottsági beszámoló.
  • Fegyelmi bizottsági beszámoló.
  • Tisztségviselők választása
  • Hozzászólások, javaslatok.

Az elnökség nevében, köszönettel: Hidasi Attila elnök

 U.I. Tisztelt egyesületi tagok! Kérem, hogy az adójuk 1%-át a Balatonedericsi Horgász Egyesület javára szíveskedjenek felajánlani! Adószám: 19901356-1-19

Kedvelések

Hozzászólások lezárva.